Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Hoan nghênh chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của ông Mitsuhiro Furusawa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của IMF đối với Việt Nam thời gian qua, nhất là trong tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật, coi sự hỗ trợ này là phù hợp với nhu cầu và mong muốn của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác thiết thực, hiệu quả với IMF trong thời gian tới. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền Tệ quốc tế (IMF), ông Furusawa, đang làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN


Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết mục tiêu của Việt Nam là phát triển kinh tế nhanh và bền vững đi liền với bảo đảm và kiểm soát tốt ổn định kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế đồng thời với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã và tiếp tục nỗ lực triển khai các trụ cột chính sách đã xác định, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, chủ động hội nhập sâu rộng, hiệu quả với nền kinh tế thế giới; tập trung tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và nông nghiệp. Cùng với đó, Chính phủ cũng tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực quản trị quốc gia và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Thủ tướng cho biết, việc triển khai các trụ cột cải cách này được khẳng định là đúng hướng với những thành công bước đầu. Cùng với kiên định các cái cách kinh tế của mình, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo động lực cho quá trình cải cách thành công. 
Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc IMF Mitsuhiro Furusawa chúc mừng Việt Nam đã thành công trong ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế và đạt trước thời hạn khá nhiều các mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, nhất là mục tiêu giảm nghèo. “Đạt được những thành công này là nhờ sự cố gắng của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế cao trong trung hạn” - ông Mitsuhiro Furusawa phát biểu. 
Chia sẻ các mục tiêu chiến lược trong phát triển của Việt Nam, ông Mitsuhiro Furusawa cho rằng Việt Nam đã có một tầm nhìn rất rõ ràng và đúng đắn để để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, để thành công, IMF khuyến nghị Việt Nam cần tận dụng tốt thời cơ hiện nay để tiến hành cải cách cơ cấu, nhất là các chính sách tài khóa và tín dụng cũng như khu vực ngân hàng và doanh doanh nghiệp nhà nước... 
Về phần IMF, Phó Tổng Giám đốc Mitsuhiro Furusawa đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Quỹ Tiền tệ Quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, nhất là tư vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực. "Việt Nam là quốc gia đầu tiên tôi đi thăm trên cương vị mới. Về cá nhân, tôi luôn ủng hộ Việt Nam", ông Mitsuhiro Furusawa nói ./.

 


Đề xuất