Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo Hiến pháp, luật pháp, những kết quả đạt được trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014 vừa qua đã góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

 


Đề xuất