Thủ tướng Chính phủ trao Bằng công nhận “Huyện nông thôn mới” đầu tiên trên cả nước

Đây là thị xã và huyện đầu tiên của cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này sau hơn 4 năm cùng cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Bằng công nhận danh hiệu “Huyện nông thôn mới” cho huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Để trở thành huyện và thị xã nông thôn mới, Xuân Lộc và Long Khánh đã vượt chỉ tiêu 75% số xã phải đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, Long Khánh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và với Xuân Lộc hiện có 12/14 xã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới  (chiếm 85,7%, 2 xã còn lại chỉ còn tiêu chí giao thông là chưa đạt). 


Đề xuất