Thủ tướng Chính phủ thưởng hai đơn vị ở Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới

Mỗi đơn vị được thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng. Kinh phí thưởng được trích từ nguồn vốn dự phòng trái phiếu Chính phủ năm 2015 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đề xuất