Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khởi động chuỗi dự án Khí Lô B - Ô Môn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bấm nút khởi động chuỗi dự án Khí Lô B - Ô Môn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Chuỗi dự án Khí lô B - Ô Môn là dự án trọng điểm quốc gia, nhằm khai thác và thu gom nguồn khí Lô B, 48/95 và 52/97, với tổng trữ lượng thu hồi dự kiến 107 tỷ m³ và 12,65 triệu thùng condensate, sản lượng khí đưa về bờ khoảng 5,06 tỷ m³/năm và kéo dài 20 năm (2020 - 2040) để cấp khí cho các nhà máy điện tại khu vực Kiên Giang và Ô Môn (TP. Cần Thơ), nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng điện cho khu vực Nam bộ trong giai đoạn sau năm 2020. Dự án phát triển mỏ Lô B, tổng chi phí đầu tư trong 20 năm 6,8 tỷ USD. Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD, chiều dài tuyến ống 431 km, công suất thiết kế 20,3 triệu m³, trong đó tuyến ống trên biển 295 km vận chuyển khí từ Lô B đến trạm tiếp bờ tại An Minh (Kiên Giang)... 

Đề xuất