Thu nhâp cao nhờ nuôi bò thịt

Huyện Ea Kar (Đắk Lắk) có đàn bò thịt hàng hóa khoảng 35.000 con, trong đó 70% là bò lai, mỗi năm bán ra thị trường trên 20.000 con, thu về hàng chục tỷ đồng. Hầu hết các hộ chăn nuôi bò hàng hóa theo hướng thâm canh đã thoát nghèo, có thu nhập cao, cuộc sống ổn định.

Đàn bọ thịt ỏ Ea Ka

Hiện nay, Ea Kar đã thành lập Liên minh chăn nuôi bò thịt bền vững và đăng ký thương hiệu “Bò thịt Ea Kar”. Các hộ nghèo trong huyện được doanh nghiệp đầu tư con giống, làm chuồng trại, bao tiêu sản phẩm. Khi bán, doanh nghiệp thu lại tiền gốc, phần lãi được chia theo thỏa thuận.

Nhờ nuôi bò thịt, nhiều gia đình ở Ea Ka đã thoát nghòe
Phu thuốc phòng bệnh cho đàn bò thịt

Để hỗ trợ đồng bào phát triển chăn nuôi, huyện đã cử cán bộ về tận thôn, buôn hướng dẫn đồng bào kỹ thuật chăn nuôi; thành lập các mô hình chăn nuôi kiểu mẫu; giúp chuyển đổi đất trồng cây hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cỏ để chăn nuôi bò; cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo, nhân giống bò lai trực tiếp bằng bò đực giống thuần với bò cái địa phương…

Tham quan một trang trại nuôi bò thịt ở Ea Ka

 


Đề xuất