Thu hồi số tiền bớt xén công trình hỗ trợ di dân vùng dân tộc thiểu số ở huyện Krông Pa

Ngày 18/11/2019, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định số 1024/QĐ-BDT về việc thu hồi số tiền 125,75 triệu đồng sai phạm qua thanh tra chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại UBND huyện Krông Pa. Trong đó, UBND xã Krông Năng: 52 triệu đồng; UBND xã Chư RCăm: 29,53 triệu đồng; UBND xã Uar: 37,74 triệu đồng; UBND xã Chư Ngọc: 6,48 triệu đồng. Thời hạn nộp vào ngân sách là 15 ngày kể từ ngày có Quyết định.

Các sai phạm của 4 xã này được chỉ rõ trong Kết luận thanh tra số 1023/KL-BDT của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai vào ngày 18/11/2019 vừa qua. Cụ thể, tại xã Krông Năng, công trình đường giao thông Buôn H’Lối với hạng mục nền đường, mặt đường và cống thoát nước có mức đầu tư 620 triệu đồng, nhưng chi phí xây dựng chỉ có 547 triệu đồng. Công trình san ủi mặt bằng khu tái định cư buôn H’Lang, xã Chư RCăm có mức đầu tư 400 triệu đồng, tuy nhiên chi phí xây dựng thực tế chỉ có 355 triệu đồng. Tại xã Uar, công trình đường giao thông buôn Ngôl cũng được đầu tư 400 triệu đồng, nhưng chi phí xây dựng thanh toán chỉ 355 triệu đồng. Xã Chư Ngọc làm công trình đường giao thông Buôn Lang được đầu tư 240 triệu đồng nhưng thanh toán thi công số tiền chỉ 201 triệu đồng.

Tại Kết luận do ông Kpă Đô, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai ký, cho thấy: Sai sót trong quá trình xây dựng các công trình dự án hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư này là do năng lực làm chủ đầu tư của UBND các xã còn hạn chế và không có cán bộ chuyên môn về xây dựng.

Sau khi yêu cầu UBND 4 xã để xảy ra sai phạm thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 125 triệu đồng trên, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai còn đề nghị UBND huyện Krông Pa chỉ đạo các đơn vị có sai phạm khắc phục những thiếu sót còn tồn đọng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh sai phạm; đồng thời, nhắc nhở những cá nhân, đơn vị có liên quan kiểm điểm để rút kinh nghiệm.
Hồng Điệp
 

Đề xuất