Thông tuyến dự án cải tạo, nâng cấ p đườ ng sắt Hà N ội - Lào Cai

Đây là dự án quan trọng của tuyến đường sắt phía Tây, là một phần thuộc hành lang giao thông Côn Minh – Hải Phòng, dài 285km theo hướng Tây Bắc, từ ga Yên Viên (Hà Nội), dọc theo bờ Bắc sông Hồng đến Lào Cai, biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. 
Việc hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt này sẽ tạo điều kiện giao lưu thương mại và phát triển kinh tế trong và giữa vùng Tây Bắc (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); qua đó nâng cao năng lực tuyến hiện nay, cho phép khai thác 23 đôi tàu/ngày đêm trên đoạn Việt Trì – Yên Bái, 33 đôi tàu/ngày đêm trên đoạn Yên Bái – Phố Lu, 17 đôi tàu/ngày đêm trên đoạn Phố Lu – Lào Cai. Đồng thời xóa bỏ hầu hết các điểm xung yếu gây mất an toàn trên tuyến và rút ngắn thêm 40 phút chạy tàu từ Hà Nội đến Lào Cai. Đề xuất