Thông tấn xã Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

 PGs. Ts Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" và Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

 Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của 3 Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TTXVN; đồng thời gợi mở một số nội dung  các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về các Nghị quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN yêu cầu các cán bộ dự Hội nghị bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; tập trung nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả. Sau Hội nghị này, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ có trách nhiệm truyền đạt nội dung Nghị quyết tới các đảng viên trong đảng bộ, chi bộ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN yêu cầu các cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động phù hợp với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Hội nghị giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhận thức sâu sắc hơn, nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đưa các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 ( khóa XII) đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.
PV
 

Đề xuất