Thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II

Chiều 4/12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tiếp tục phiên làm việc với phần trình bày tham luận của các đại biểu và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 1Đại biểu Vàng A Tùng (dân tộc Mông), Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Ngải Thầu Thượng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham luận của các đại biểu tại Đại hội tập trung vào các nội dung như: Phát huy vai trò người chiến sĩ Công an trong bảo vệ an ninh Tổ quốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp thực hiện tốt hơn nữa chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa nông dân các dân tộc ở Việt Nam; vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết phát triển kinh tế vùng biên giới…

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 2Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga điều hành phần trình bày tham luận. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 15 tập thể, cá nhân; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc tặng ba cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, qua đó tạo sức lan tỏa, động viên đồng bào các dân tộc thiểu số ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp công sức, trí tuệ cùng với quân, dân cả nước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 3Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao Huân chương Đại đoàn kết Dân tộc cho các cá nhân. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 4Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II khẳng định lời hứa quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 nhóm mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể. Đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam nguyện trung thành với Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; một lòng, một dạ, đoàn kết đi theo Đảng; luôn tâm nguyện rằng còn Đảng là còn mình, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới lãnh đạo, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 5Tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng bào các dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết các dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu, nét đẹp văn hóa - động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi, phát triển bền vững đất nước; khẳng định đồng bào các dân tộc thiểu số là máu thịt của dân tộc Việt Nam, một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các thế lực thù địch dù xảo quyệt đến đâu cũng không thể chia rẽ được khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quyết tâm thư thể hiện quyết tâm của đồng bào các dân tộc thiểu số trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; không trông chờ, thụ động; khơi dậy ý chí vượt khó vươn lên, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng; hội nhập cùng phát triển với đất nước; đồng lòng, chung sức cùng cả nước phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, để nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 6Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng bào các dân tộc nguyện đoàn kết một lòng, muôn người như một, cùng với cả nước khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu đạt được các mục tiêu như: Về mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 tăng trên hai lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; đến năm 2030 giảm hộ nghèo xuống dưới 10% (theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay); đến hết năm 2025, phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 99% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh...

Quyết tâm thư nêu rõ nhiệm vụ bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ theo quy định, phù hợp với dân số dân tộc thiểu số ở từng địa phương...

Đồng thời, đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; tích cực tham gia bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, làm tròn trách nhiệm lãnh đạo ở cơ sở.

Cùng với việc tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, đồng bào các dân tộc thiểu số sẽ chủ động giải quyết tốt mọi mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết, bình yên, phát triển; kiên quyết không để xảy ra các "điểm nóng", "điểm phức tạp" về an ninh trật tự; giữ gìn, tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị với nhân dân nước bạn ở vùng biên giới. Đồng bào kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng lợi dụng vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền, để gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 7Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Khẳng định đại đoàn kết là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh của dân tộc, được bao thế hệ cha anh bền bỉ xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, công sức; bằng sự nhọc nhằn, hy sinh; bằng ý chí, sức mạnh, niềm tin của lòng dân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn, từ diễn đàn Đại hội lần này, 1.592 đại biểu ưu tú của 54 dân tộc anh em đến từ mọi miền của đất nước sẽ lan tỏa tinh thần đại đoàn kết lên tầm cao mới, trường tồn, “nở hoa, kết trái”, truyền cảm hứng, kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân, đồng lòng chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển cường thịnh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thong qua Quyet tam thu cua Dai hoi dai bieu toan quoc cac dan toc thieu so Viet Nam lan thu II hinh anh 8Quang cảnh Phiên bế mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Trương Hòa Bình đề nghị: Ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành, địa phương nhân dân cần nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao phó. Đại hội đã thống nhất ý chí, hành động, thông qua Quyết tâm thư của Đại hội, qua đó khẳng định các dân tộc thiểu số là máu mủ ruột thịt của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức trí tuệ của mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc, trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc ta, kết hợp với sức mạnh thời đại, cùng nhau xây dựng non sông, gấm vóc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, để mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ tin tưởng, với sự thành công của Đại hội, các đại biểu đến dự Đại hội sẽ mang theo niềm vui mừng, phấn khởi, sự tự hào trở về cơ quan, đơn vị, địa phương, tiếp tục kết nối, lan tỏa tình thân ái, đoàn kết để đồng bào các dân tộc trên cả nước tiếp tục gắn bó chặt chẽ, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II: Cơ hội giao lưu, học hỏi của các đại biểu đại diện 54 dân tộc anh em

Ngày 4/12, Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đại hội là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trước thềm Đại hội, nhiều đại biểu đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những công việc, thành tích mà mình đã cống hiến trong nhiều năm qua cho quê hương, dân tộc mình.Đề xuất