Thời tiết ngày 9/2/2019: Ngày mùng 5 Tết, Bắc Bộ sáng sương mù, đêm có nơi trời rét

Dự báo ngày 9/2, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.
Hoàng Nam

Đề xuất