Thời tiết ngày 24/2/2019: Khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi từ 12-15 độ C

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 24/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, riêng khu Tây Bắc 15 - 18 độ C; cao nhất từ 23 - 26 độ C; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.    

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, cao nhất từ 18 - 20 độ C.   

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.    

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió  Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. 

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ  31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thắng Trung


Đề xuất