Thời tiết ngày 15/2/2019: Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.
HL

Đề xuất