Thoát nghèo từ vốn vay ưu đãi

Ngân  hàng  Chính sách  xã  hội  huyện  Đà Bắc  đã  thực  hiện  13 chương trình tín dụng ưu  đãi,  chủ  yếu  là  ủy thác   vay  thông  qua các  đoàn  thể  quần chúng,  thành  lập  240 tổ tiết kiệm và mở rộng đối tượng cho vay, nhất là  hộ  nghèo  và  cận nghèo... 
 
Bà nguyễn Thị Thận, dân tộc Mường, 75 tuổi, ở xóm Chèo, xã Cao sơn được vay vốn để nuôi trâu phát triển kinh tế gia đình
 
Nhờ  vậy,  đến  nay toàn huyện đã có trên 9.500 hộ được vay hơn 240  tỷ  đồng  để  phát triển  sản  xuất,  chăn nuôi;  làm  nhà  ở;  xây dựng  công  trình  nước sạch,  nhà  vệ  sinh…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 3 - 5%/năm.
 
Nhờ được vay vốn, nhiều hộ trong huyện đã xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường

Cán bộ ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc tư vấn cho đồng bào cách vay và sử dụng vốn có hiệu quả

Bà con tìm hiểu thông tin vay vốn tại điểm giao dịch xã Cao sơn 

Anh đinh Công đăng, ở xã Hiền Lương, vay vốn của ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc để trồng cây sơn, giúp nâng cao thu nhập gia đình
 

Đề xuất