Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc

Ngày 25/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ XI, giai đoạn 2020 - 2025, với chủ đề “Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc”.

Thi dua sang tao, hien ke xay dung Dak Lak giau dep, van minh va ban sac hinh anh 1Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Dự Đại hội, đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua.

Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới đạt được những thành tích tiến bộ vượt bậc hơn nữa, đồng chí Điểu Kré lưu ý tỉnh cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua trở thành ý thức và trách nhiệm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cộng đồng và các tầng lớp nhân dân. Trước hết là cấp ủy, hệ thống chính trị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh phải xác định đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác.

Thi dua sang tao, hien ke xay dung Dak Lak giau dep, van minh va ban sac hinh anh 2Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 8 cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đồng chí Điểu Kré yêu cầu Đắk Lắk tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là bốn phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Qua các phong trào thi đua, tỉnh kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào, góp phần tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến mới về chất lượng phong trào. Thi đua phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, lâu dài bền bỉ và rộng khắp tại các địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch có tác dụng giáo dục nêu gương thực sự, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác khen thưởng. Tỉnh khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, doanh nhân…; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, chất lượng công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phấn đấu trong thời gian tới ngành nào, cấp nào cũng nhiều điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và tuyên truyền rộng rãi.

Thi dua sang tao, hien ke xay dung Dak Lak giau dep, van minh va ban sac hinh anh 3Đồng chí Điểu Kré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Êban Y Phu, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của tỉnh và của từng ngành, từng cấp. Các phong trào đã có tác dụng động viên giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự - an toàn xã hội; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội: Tăng trưởng kinh tế khá, bình quân đạt 8,75%/năm, quy mô nền kinh tế tăng cao, năm 2020 ước đạt 62.500 tỷ đồng, gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,55 triệu đồng, gấp 1,67 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,87%/năm xuống còn 4,99% năm 2020. Những thành tựu đó đã góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Qua đó, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt nội dung như chủ đề Đại hội đã đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải coi trọng công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, biến phong trào thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng, là động lực để thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị cụ thể như: trên lĩnh vực kinh tế, xã hội thì phong trào thi đua yêu nước gắn với “xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…; trên lĩnh vực giáo dục gắn với phong trào “Dạy tốt học tốt”; trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng gắn với phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”… Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục quan tâm xây dựng và phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và nhân rộng các điển hình thông qua việc tổng kết và phát động phong trào học tập các điển hình tiên tiến; đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng.

Tại Đại hội, một cá nhân đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, một tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, 9 tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Bằng khen 56 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; thông qua danh sách 12 đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Anh Dũng – Tuấn Anh

Tin liên quan

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020 – 2025)

Ngày 23/9, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV (2020 – 2025) nhằm đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và biểu dương, khen thưởng điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến. Tham dự hội nghị có 160 nông dân tiêu biểu, đại diện cho hơn 205.000 hội viên nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.Đề xuất