Thí điểm Hệ thống cổng thông tin điện tử đăng ký xe qua mạng Internet tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có phương tiện cần đăng ký, cấp biển số qua mạng Internet truy cập tại địa chỉ http://dangkyxe.vn.

Trang tin điện tử tổng hợp Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động đăng ký xe trên mạng Internet:

Người dân đăng ký xe trên mạng Internet tại 282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN

Người dân thực hiện bấm biển số tại 282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN


Đề xuất