Thêm 4,69 tỷ USD vốn FDI rót vào Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 553 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 508,25 triệu USD (tăng 26% số dự án cấp mới và bằng 68% vốn đầu tư so với cùng kỳ).
Công Ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động sản xuất các chi tiết cơ khi tại khu chế xuất Tân Thuận (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

Trong đó, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố cấp 12 dự án. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao cấp 3 dự án; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp 468 dự án.
 
Ngoài ra, trong 7 tháng, trên địa bàn thành phố có 148 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 453,38 triệu USD, tăng 27,6% số dự án điều chỉnh và tăng 13,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Thành phố cũng chấp thuận cho 1.628 trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,73 tỷ USD. So với cùng kỳ, tăng 31,4% về số trường hợp và tăng gấp 2,3 lần về vốn đầu tư.
 
Theo Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố, Hàn Quốc là quốc gia có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất vào thành phố với 30%, tiếp theo là Singapore chiếm 22%, NaUy chiếm 13,8%, Nhật Bản chiếm 10,4%...  Phân theo ngành nghề, lĩnh vực: hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (47,6%).

Tiếp theo, là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 19,5%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 8,1%. Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 7,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 4,2%.
 
Về phát triển doanh nghiệp trong nước, trong 7 tháng, thành phố có 24.303 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 315 nghìn tỷ đồng (tăng 5,8% số lượng doanh nghiệp và tăng 6% vốn đăng ký so cùng kỳ). Có 36.776 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 251.898 tỷ đồng./.
 A.Tuấn

Đề xuất