"Thầy giáo" của buôn làng Chu Ru

“Thầy giáo” Ya Loan hướng dẫn cho cán bộ Phòng Dân tộc huyện Đơn Dương cách phát âm tiếng Chu Ru. Ảnh: Nguyễn Dũng

Từng là một giáo viên tiểu học, sau khi nghỉ hưu, già làng Ya Loan đã thường xuyên tham gia các lớp đào tạo tiếng Chu Ru cho nhiều cán bộ văn hóa trong tỉnh. Để đưa ngôn ngữ Chu Ru đến gần hơn với người học, già làng Ya Loan đã tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách và đặc biệt là cuốn Từ điển song ngữ Việt - Chu Ru gồm 10.000 từ phổ biến, thông dụng.

Già làng Ya Loan soạn tài liệu, chuẩn bị nội dung giảng dạy tiếng Chu Ru cho cán bộ địa phương. Ảnh: Nguyễn Dũng
 
Già làng Ya Loan tham gia biên soạn nhiều giáo trình, sách, từ điển song ngữ Việt - Chu Ru, giúp đưa ngôn ngữ Chu Ru đến gần hơn với người học. Ảnh: Nguyễn Dũng
 
Tại Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017, già làng Ya Loan đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tại Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc năm 2017, già làng Ya Loan đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Nguyễn Dũng

Đề xuất