Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW ngày 28/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mua và đọc báo, tạp chí Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận; tổng kết thực tiễn các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến để tuyên tuyền, phổ biến, nhân rộng và bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  
 Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đồng thời, hai bên tổ chức, triển khai nghiên cứu các đề tài, chương trình tổng kết thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020…
 
Ngoài ra, hai bên cũng sẽ phối hợp biên soạn các ấn phẩm, tài liệu; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, các sự kiện truyền thông mang tính chính trị, lý luận và thực tiễn nhằm tuyên truyền sâu rộng những thành tựu mà Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong quá trình thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng, cũng như những vấn đề lý luận mà Tạp chí Cộng sản đang nghiên cứu và tổng kết từ thực tiễn các địa phương được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, muốn tham khảo, học hỏi.
 
Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Đinh La Thăng đánh giá cao vai trò của Tạp chí Cộng sản trong việc tuyên truyền những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố hơn 40 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Tạp chí đã trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhiều thông tin, kiến thức có giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 
 Lễ ký kế giữa hai đơn vị. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đồng chí Đinh La Thăng đề nghị Tạp chí Cộng sản thường xuyên phản ánh nhanh chóng và chính xác những thông tin về các mặt đời sống xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của Thành phố; đặc biệt ủng hộ trên cơ sở về mặt lý luận những đổi mới, đột phá của Thành phố.

“Đóng góp của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thành tựu về kinh tế mà còn đóng góp thực tiễn, giúp cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng tổng kết thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như phát triển kinh tế xã hội”, đồng chí Đinh La nhấn mạnh.
 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Thành phố và cả nước, đồng chí Đinh La Thăng lưu ý Tạp chí Cộng sản cần đề xuất, hiến kế cho Thành phố Hồ Chí Minh có những đổi mới, đột phá, sáng tạo để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và tiếp tục là đầu tàu kinh tế, khẳng định vươn tới trở thành một trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo của cả nước và trong khu vực.           
Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập Tạp Chí Cộng sản trao tặng ảnh Bác Hồ cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Khẳng định Tạp chí Cộng sản đã đồng hành, tuyên truyền các sự kiện và thành tựu của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cho biết, Tạp chí Cộng sản sẽ thúc đẩy mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng tuyên truyền, nhất là những vấn đề mang tính tổng kết thực tiễn, mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu ứng xã hội cao không chỉ góp phần lan tỏa đến các địa phương khác mà còn bổ sung phát triển chủ trương, đường lối lý luận vĩ mô. Với vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế và trong lịch sử thường đi đầu trong tìm tòi, khai phá, sáng tạo các mô hình hay, Tạp chí Cộng sản sẽ chú trọng nâng cao vấn đề tổng kết thực tiễn của Thành phố thời gian tới.
 
Tại buổi lễ, hai bên cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, triển khai ngay các nội dung chương trình ký kết, nhằm đưa sự phối hợp đi vào thực tiễn nhanh chóng, hiệu quả./.

Đề xuất