Thanh tra việc bổ nhiệm, đề bạt công chức ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương

Ảnh minh họa- TTXVN


Trước đó, ngày 17/10/2016, Báo Nhân Dân có bài viết “Chuyện như đùa ở Hải Dương”, trong đó đề cập tới việc đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng tràn lan ở Sở LĐ - TB và XH Hải Dương. Cụ thể, trong số 46 người trong biên chế của Sở LĐ - TB và XH tỉnh Hải Dương hiện tại, chỉ có hai người là chuyên viên, còn lại 44 người đều có chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên. Hầu hết các phòng đều có trưởng phòng và bốn đến năm phó phòng, như: Văn phòng sở có chánh văn phòng và bốn phó văn phòng; Phòng Kế hoạch tài chính có trưởng phòng và bốn phó phòng; Phòng Việc làm, an toàn lao động có trưởng phòng và năm phó phòng; Phòng Lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội có trưởng phòng và bốn phó phòng; Thanh tra sở có chánh thanh tra và bốn phó chánh thanh tra...


Đề xuất