Thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II

Thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II.
Ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Tỉnh Lạng Sơn là một tỉnh địa đầu Tổ quốc, nằm ở cửa ngõ Đông Bắc, là điểm đầu của Quốc lộ 1A, con đường huyết mạch nối Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời cũng là con đường quan trọng nối Trung Quốc với các nước ASEAN. Với vị trí địa lý thuận lợi về kinh tế và quan trọng về an ninh - quốc phòng, tỉnh Lạng Sơn trở thành đầu mối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội và hợp tác kinh tế quốc tế. Thành phố Lạng Sơn là trung tâm tỉnh lị của tỉnh Lạng Sơn, được công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lạng Sơn vào năm 2000.

Kể từ khi được công nhận là đô thị loại III, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Lạng Sơn đã tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng cao. Các lĩnh vực du lịch - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, đô thị của thành phố Lạng Sơn đã phát triển vượt bậc, đặc biệt là tăng trưởng của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Trong 3 năm (2015-2017), tốc độ tăng trưởng của thành phố Lạng Sơn đạt 8,82%. Năm 2017, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 78,12 triệu đồng/người/năm, gấp 1,46 lần so với cả nước.
Phan Thu Phương

Đề xuất