Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khu vực biên phòng vững mạnh

Theo đó, giai đoạn 2017-2021, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai đơn vị phối hợp củng cố tổ chức Hội Nông dân và các đơn vị bộ đội Biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị khu vực biên phòng biển và cửa khẩu cảng thành phố trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó hai đơn vị phối hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. 
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Trong năm 2017, Hội Nông dân thành phố sẽ hỗ trợ Bộ đội Biên phòng thành phố vận động con em hội viên tích cực đăng ký nghĩa vụ quân sự, tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng; vận động thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm giúp đỡ gia đình quân nhân, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vốn cho các chiến sỹ biên phòng hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. 

Bộ đội biên phòng thành phố tiếp tục hỗ trợ Hội Nông dân thành phố vận động nông dân thực hiện chương trình “3 giảm” của thành phố, phòng chống tội phạm, chống chặt phá rừng, đánh bắt thủy, hải sản không đúng quy định pháp luật...

Bộ đội Biên phòng sẽ tập trung phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tổ chức Hội Nông dân cơ sở vững mạnh, xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc; tổ chức tập huấn về công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, cứu đuối nước cho ngư dân, hộ giữ rừng và tham gia bảo vệ, hỗ trợ hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân.  
 Quang cảnh Hội nghị . Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Võ Văn Lẹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa hoạt động phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.
Trao tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Thành phố và Bộ đội Biên phòng Thành phố trong giai đoạn 2012-2016. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã tạo sự chuyển biến tích cực góp phần thay đổi và từng bước cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới biển đảo, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 

Báo cáo chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2016 giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng thành phố cho thấy đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp hội, cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Nguyễn Duy Thắng (trái), Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố, và ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, ký Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của Hội Nông dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền vận động nông dân phát triển kinh tế - xã hội, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, củng cố cơ sở chính trị, nâng cao đời sống nông dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn./. 

Đề xuất