Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lại cuộc sống cho các hộ dân sống trên và ven kênh rạch

Đây là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành xây dựng thành phố, tổ chức ngày 24/1.

Các hộ dân sống ven kênh rạch tại Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Phương Vy - TTXVN
 
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đối với 27 dự án di dời 5.863 căn nhà trên và ven kênh rạch chưa có chủ trương đầu tư, chưa xác định chủ đầu tư, Sở Xây dựng thành phố sẽ hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận huyện xác định ranh, phạm vi ảnh hưởng, quy mô di dời, thực hiện đăng ký vốn chuẩn bị đầu tư…
 
Trong khi đó đối với nhóm dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư, trong năm 2018, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở ngành liên quan hoàn tất thủ tục để tiến hành đấu thầu, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện 3 dự án trọng điểm quy mô 6.664 căn hộ bị ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường hơn 15.600 tỷ đồng gồm dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, chỉnh trang đô thị dọc bờ Nam kênh Đôi và cải tạo rạch Văn Thánh.
 
Về quỹ nhà phục vụ tái định cư thực hiện Chương trình Chỉnh trang và phát triển đô thị, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND các quận huyện tập trung phát triển 11.000 căn nhà ở xã hội để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bồi thường nhưng giá trị bồi thương không đủ để mua nhà ở thương mại hoặc không đủ điều kiện bồi thường, không còn nơi ở nào khác.
  
Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố cũng sẽ theo dõi và thúc đẩy tiến độ các dự án phát triển nhà ở thương mại, đảm bảo cung cấp 38.500 căn hộ và nền đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đủ điều kiện bồi thường, tiền bồi thường cao hơn giá thương mại để có thể chủ động và tự chọn lựa nơi ở mới.
 
Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 – 2020 là một trong 7 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2020 thông qua ngày 27/10/2016. 

Theo đó, đến năm 2020 thành phố sẽ di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch.
 
Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố sẽ phải triển khai 8 dự án với 8.611 căn thực hiện theo hình thức đối tác công tư và 44 dự án với tổng số 10.580 căn  thực hiện bằng vốn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, trong năm 2017 thành phố cũng chỉ mới di dời được 502 căn thuộc 8 dự án chủ yếu đến từ các dự án đang triển khai của giai đoạn trước đây.
  Trần Xuân Tình

Đề xuất