Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 80 tỷ đồng xây dựng trường học ở huyện biên giới tỉnh Bình Phước

Lãnh đạo huyện Bù Gia Mập tiếp nhận tài trợ từ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

 

Lễ động thổ xây dựng trường trung học phổ thông Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

 


Đề xuất