Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá

"Tăng cường huy động nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, ưu tiên những công trình, dự án trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là dự án kết nối giao thông, có xem xét yếu tố liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam". 

Đây là một trong những vấn đề trọng tâm được đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 (khóa X) chiều 25/9. 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.
Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Khẳng định việc đề ra 7 chương trình đột phá tiếp tục là chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của nhân dân thành phố cả trước mắt và lâu dài, đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh: Các chương trình này phù hợp với chủ trương chung của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về thực hiện 3 đột phá chiến lược và tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; góp phần cụ thể hóa thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố là “xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. 

Nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh cần đi đầu trong việc thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết X của Đảng bộ thành phố, đồng chí Đinh La Thăng cho rằng thành phố phải nỗ lực thật sự, cố gắng thật sự và đặc biệt là có cơ chế khơi thông được nguồn lực để tổ chức thực hiện. 

Nguồn lực ở đây bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực. Nguồn lực từ Nhà nước bao gồm ngân sách Nhà nước, các tài sản của Nhà nước; nguồn lực trong doanh nghiệp và đặc biệt là nguồn lực trong nhân dân. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều trường đại học, có nhiều viện nghiên cứu; đây là nguồn lực trí tuệ vô cùng quan trọng giúp thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng cũng như thực hiện thành công 7 chương trình đột phá. 

Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong 7 Chương trình đột phá, Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là chương trình đầu tiên có vai trò xương sống, quyết định, tác động mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố, gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển thành phố. 

Chương trình cải cách hành chính, tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính sẽ tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập sẽ thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế thành phố, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp. 

Các Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường tiếp tục được thực hiện cùng với Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị sẽ góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố. 

Kêu gọi toàn Đảng bộ thành phố phải tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện thật tốt các Quy chế, Chương trình hành động của Thành ủy, cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, đồng chí Đinh La Thăng yêu cầu: Trong quá trình tổ chức thực hiện cần chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; kiên quyết chấn chỉnh những lệch lạc và phản bác những luận điệu sai trái; tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

Mỗi đồng chí thành ủy viên, các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu, đi đầu, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chương trình đột phá đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố. 

Người đứng đầu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý, Đảng bộ, chính quyền các cấp cần sớm triển khai công tác chuẩn bị chăm lo chu đáo cho nhân dân thành phố nhân dịp lễ, Tết cuối năm 2016, nhất là đối tượng chính sách, người có công, người già neo đơn, hộ nghèo…, đảm bảo mọi người dân thành phố đều được vui Tết cổ truyền của dân tộc. 

Trong hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 (khóa X) đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoá X. 

Hội nghị cũng đã thảo luận và cơ bản thống nhất với các Tờ trình và dự thảo 7 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể và biểu quyết thống nhất với hệ thống các chỉ tiêu của 7 Chương trình đột phá gồm chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập; giảm ô nhiễm môi trường; giảm ngập nước; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chỉnh trang và phát triển đô thị.


Đề xuất