Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nông nghiệp đô thị

Trồng dưa trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP (Ảnh: Mạnh Linh - Phương Vi)

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Triển lãm giống nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (Ảnh: Mạnh Linh - Phương Vi)

Mô hình trồng lan trong nhà kính đang được nhân rộng cho nông dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mạnh Linh - Phương Vi)

TP.HCM khuyến khích và tạo điều kiện chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: hoa lan, rau an toàn, cá cảnh, bò sữa… Năm 2014, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha đất canh tác là 325 triệu đồng, tăng 15,2% so với năm 2013, cao gấp hơn 3 lần bình quân của cả nước.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mạnh Linh - Phương Vi)

Chăn nuôi bò sữa theo quy trình công nghệ cao của I-xra-en (Ảnh: Mạnh Linh - Phương Vi)

TP.HCM đang tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuyển từ phát triển chiều rộng, lấy số lượng làm mục tiêu sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất…
 


Đề xuất