Thành phố Hồ Chí Minh phát triển không gian công cộng

Thành phố Hồ Chí Minh phát triển không gian công cộng góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
 
Đường hoa Nguyễn Huệ luôn là điểm hẹn du xuân đầy ấn tượng mỗi khi có dịp đến với Thành phố Hồ Chí Minh
 
Công viên văn hóa Tao Đàn lâu nay vẫn được người dân Thành phố Hồ Chí Minh biết đến với đặc trưng là có nhiều cây xanh
 
Phát triển không gian công cộng là nhu cầu rất cần thiết của người dân Thành phố Hồ Chí Minh
 

 


Đề xuất