Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà khoa học chung tay thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà khoa học chung tay thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 22/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Liên hiệp hội) đã ký kết với các sở Khoa học và Công nghệ, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hợp tác trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện, làm cơ sở để các ngành triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thanh pho Ho Chi Minh: Nha khoa hoc chung tay thuc hien cac de an phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 1 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, Liên hiệp hội cùng Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hợp tác, đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức đặt hàng, nghiên cứu các vấn đề hỗ trợ trực tiếp các chương trình phát triển sản phẩm chủ lực, các ngành công nghiệp trọng yếu, chương trình chuyển đổi số của thành phố.

Thanh pho Ho Chi Minh: Nha khoa hoc chung tay thuc hien cac de an phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 2 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Giao thông Vận tải. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Liên hiệp hội cùng Sở Giao thông Vận tải đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ ngành Giao thông vận tải; chú trọng các đề án, chương trình, công trình trọng điểm nhằm thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông như: kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác vận tải, hạ tầng giao thông; Đề án Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030; Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân…

Thanh pho Ho Chi Minh: Nha khoa hoc chung tay thuc hien cac de an phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 3 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Cùng với đó, Liên hiệp hội phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, xử lý và tái chế chất thải, cải thiện môi trường và các hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học…

Ngoài ra, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông lâm thủy sản, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong nông nghiệp; hỗ trợ giống cây con, chăm sóc, canh tác cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phòng chống dịch bệnh, sinh vật hại cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp…

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, việc hợp tác giữa Liên hiệp hội cùng các đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực. Liên hiệp hội đã giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý, nhận xét, phản biện các đề án, dự án, công trình làm cơ sở cho các ngành tham mưu cho UBND Thành phố.

Cụ thể, Liên hiệp hội đã phản biện 52 dự án, công trình của Sở Giao thông Vận tải. Các ý kiến phản biện, góp ý của các nhà khoa học đều được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ dự án.

Liên hiệp hội cũng góp ý cho ngành Tài nguyên -Môi trường các dự án bảo vệ môi trường, công trình, đồ án quy hoạch vùng đến năm 2030, quy hoạch phát triển vùng đô thị; về quản lý đất đai, Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát…; góp ý các dự án về thủy lợi, các hạng mục dự án 6 cống ngăn triều chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với mục tiêu kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Thanh pho Ho Chi Minh: Nha khoa hoc chung tay thuc hien cac de an phat trien kinh te - xa hoi hinh anh 4Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ký kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội cũng giới thiệu các chuyên gia, nhà khoa học tham gia hội đồng đánh giá các giải thưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tiến Lực


Đề xuất