Thành phố Hồ Chí Minh: Kết dư 680 tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm y tế

Theo ông Cao Văn Sang, năm 2016, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố đạt độ bao phủ 78% dân số. Tỷ lệ này cao hơn 1% so với chỉ tiêu mà Trung ương giao nhưng vẫn thấp hơn so với bình quân của cả nước.

Tuy nhiên, sau khi cân đối thu - chi, năm 2016, quỹ bảo hiểm y tế của thành phố vẫn còn kết dư 680 tỷ đồng, trong khi nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước rơi vào tình trạng bội chi bảo hiểm y tế.

ảo hiểm xã hội thành phố sẽ chuyển giao 20% tổng số tiền kết dư này cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến quận, huyện và phường, xã. 

 

Tính đến ngày 31/12/2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố là 6.364.816 người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2015. 

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tăng thêm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm qua là nỗ lực lớn của ngành Bảo hiểm xã hội thành phố cũng như các cấp chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, để đạt được chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2017 đạt 80,7% độ bao phủ bảo hiểm y tế và đến năm 2020 phải đạt ít nhất 90% độ bao phủ bảo hiểm y tế thì rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt vai trò quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố.  
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Anh – TTXVN
 
Nhằm tăng thêm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người dân; động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn; xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.../.  


Đề xuất