Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành hỗ trợ người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện địa phương đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân thành phố và Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Thanh pho Ho Chi Minh hoan thanh ho tro nguoi bi anh huong dich COVID-19 hinh anh 1Lực lượng bảo vệ hỗ trợ người dân vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và 24 quận, huyện, đến cuối tháng 7/2020 địa phương đã chi trả hỗ trợ cho 538.360 trong tổng số 538.621 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (đạt hơn 99,95%) với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Trong đó, lực lượng chức năng đã chi cho tất cả 66.020 trường hợp là người lao động bị ngừng việc làm, hoãn việc làm, kể cả giáo viên mầm non, với tổng số tiền trên 67,5 tỷ đồng; chi cho toàn bộ 994 trường hợp là người lao động bị tạm chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền 994 triệu đồng.

Các quận huyện cũng đã chi trả cho tất cả 182.633 ngườ lao động tự do khác với tổng số tiền hơn 1,82 tỷ đồng. Các quận, huyện cũng đã chi cho toàn bộ 1.330 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 4/2020 với tổng số tiền 1,330 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã chi trả cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt 100% với tổng số tiền trên 85,2 tỷ đồng; chi trả cho 100% những người có công với cách mạng và đang hưởng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 232,84 tỷ đồng...

Theo ông Lê Minh Tấn, để hoàn thành nhanh việc chi hỗ trợ gói an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng 24 quận, huyện đã linh hoạt gặp gỡ trực tiếp người dân tại địa phương, ghi nhận và giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh./.

Thanh Vũ


Đề xuất