Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng thu phí xe ô tô tạm dừng đỗ trên lòng đường

Theo đó, tờ trình đề án lần này quy định mức phí điều chỉnh tăng cao hơn từ 20-25% so với mức giá trông giữ xe tại các trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng. Mức phí được điều chỉnh theo giờ; phương tiện chỉ được tạm dừng đỗ trên lòng đường hè phố khi người sử dụng phương tiện có sử dụng ứng dụng công nghệ thu phí thông minh.
Thu phí đỗ xe trên đường Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh:  thanhuytphcm.vn
 
Về mức đề xuất cụ thể, xe đến 9 chỗ và xe tải dưới (hoặc bằng) 1,5 tấn: giờ 1 và giờ 2 thu phí từ 20.000 - 25.000 đồng/xe/giờ, giờ 3 và giờ 4 thu phí 25.000 - 30.000 đồng/xe/giờ, từ giờ thứ 5 trở đi mỗi giờ thu 30.000 - 35.000 đồng/xe/giờ, còn xe đỗ qua đêm thu 120.000 - 150.000 đồng/xe/giờ.
 
Xe từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe tải có tải trọng trên 1,5 tấn và dưới (hoặc bằng) 2,5 tấn giờ 1 và giờ 2 thu 25.000 – 30.000 đồng/xe/giờ, giờ 3 và giờ 4 thu 30.000 – 35.000 đồng/xe/giờ, từ giờ thứ 5 trở đi thu 35.000 – 40.000 đồng/xe/giờ, đỗ xe qua đêm thu từ 150.000 – 180.000 đồng/xe/giờ.
 
Về việc sử dụng nguồn phí thu, Sở Giao thông Vận tải thành phố cho rằng, số thu phí nộp ngân sách được xác định trên nguyên tắc tổng số thu sau khi trừ đi chi phí các bộ phận có liên quan (chi phí nhà mạng, đơn vị cung cấp phần mềm, chi phí hành thu của các quận).
 
“Mục đích của đề án là tăng cường quản lý việc sử dụng một phần công năng của lòng đường, hè phố; hạn chế sử dụng ô tô cá nhân, giảm kẹt xe; đóng góp một phần chi phí cho ngân sách Nhà nước đồng thời tăng tính khả thi đối với các dự án đầu tư các bãi đỗ xe ngầm theo hình thức xã hội hoá. Khi áp dụng phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các đối tượng, không nên quy định trường hợp miễn giảm”, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố nêu quan điểm./.
 Trần Xuân Tình

Đề xuất