Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số PAPI

Lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung các giải pháp cải thiện, nâng cao điểm số 6 nội dung của chỉ số PAPI thực chất, cụ thể liên quan tới nhiệm vụ, chức năng của cơ quan, đơn vị gắn với việc phục vụ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân phục vụ, phục vụ dân và doanh nghiệp không điều kiện trên tinh thần hết sức cầu thị, sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục để phục vụ tốt hơn.  

Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với các nội dung của chỉ số PAPI theo hướng bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh. Chính quyền, công sở thực hiện tốt yêu cầu “biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin”, xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi thất hứa.   
Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin điện tử ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2016. Ảnh: Phương Vy - TTXVN

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn việc lựa chọn nhân sự bầu ban quản trị chung cư và việc thực hiện kiểm tra hạ tầng, bảo trì chung cư; sử dụng kinh phí của ban quản trị chung cư. Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh thời gian thực hiện quy trình xác định nguồn gốc đất tại phường, xã, thị trấn khi cấp giấy chúng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất... 

Các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định về quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở phường, xã, thị trấn hoạt động theo quy định của pháp luật; thông tin công khai danh sách thành viên và quy chế hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, để người dân nắm được chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các ban này hoạt động; kịp thời kiến nghị những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, các lĩnh vực, nội dung còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân… 

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ số PAPI của thành phố có dấu hiệu suy giảm và tụt lại trên bảng xếp hạng. Chỉ số PAPI năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố, tụt 29 bậc so với năm 2011.

Trong đó, hai nội dung có điểm dưới mức trung bình là “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở” (4,27/10 điểm) và “Trách nhiệm giải trình với người dân” (4,97 điểm); hai nội dung chỉ có mức trên trung bình là “Công khai minh bạch (5,41 điểm) và “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công” (5,14 điểm)./.

Đề xuất