Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí ở những lĩnh vực trọng tâm

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2016, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ chương, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thành ủy thành phố; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Công tác tổ chức kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức đi vào nề nếp. Một số kết quả cụ thể, trong năm 2016, trong công tác điều tra đã thụ lý 22 vụ, 130 bị can ( trong đó khởi tố mới 4 vụ, 6 bị can), giải quyết 15 vụ, 118 bị can; công tác xét xử, đã thụ lý 19 vụ, 174 bị cáo, đã giải quyết 15 vụ, 162 bị cáo. Trong năm 2016 đã thu hồi và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, đồng thời kê biên 4 căn nhà.                

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Tham nhũng vẫn phức tạp và nghiêm trọng, các hành vi tham nhũng tiềm ẩn, có tổ chức chặt chẽ khó phát hiện, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành…
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Hầu hết hành vi tham nhũng được phát hiện từ đơn thư tố cáo hoặc cấp trên qua kiểm tra, thanh tra phát hiện; cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị trực tiếp tự phát hiện hành vi tham nhũng còn ít... 

Đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn liền với những nội dung của Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng chống tham nhũng với 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu rõ trong kết luận.  

Về một số nội dung cụ thể, ông Phan Đình Trạc lưu ý, Thành phố và các quận huyện cần xác định nghiên cứu kỹ các chương trình trọng tâm để chỉ đạo, lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
 
Cụ thể gồm lĩnh vực đất đai, quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng; thuế, hải quan, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; dịch vụ công; quản lý sử dụng vốn ODA và  tại các cơ quan phòng chống tham nhũng như thanh tra, kiểm toán… Đồng thời, đẩy mạnh nâng cao hơn nữa công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan đơn vị.  

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ mục tiêu về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới của thành phố, đồng chí Đinh La Thăng, đề nghị các cấp ủy thực hiện các nội dung trọng tâm gồm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự phê bình, khách quan về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là nguyên nhân chủ quan. Cùng với đó, xây dựng chương trinh, kế hoạch hành động phù hợp, chọn một số việc, nội dung để làm cho hiệu quả. 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng với các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Đồng chí Đinh La Thăng nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì các nhóm giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí theo chức năng, thẩm quyền của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan đơn vị. Nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở đảng; tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí ngay trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức; đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi người.  

Trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng chí Đinh La Thăng lưu ý cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan báo chí, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cả xã hội vào công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

Đề xuất