Thành phố Hồ Chí Minh: Đấu thầu thuốc riêng lẻ đảm bảo chủ động nguồn thuốc cho các bệnh viện

Đơn vị này chỉ tổ chức đầu thầu tập trung 178 loại thuốc biệt dược còn lại các bệnh viện tự đấu thầu riêng lẻ toàn bộ thuốc theo nhu cầu của mình. Năm 2016, tổng chi phí đấu thầu thuốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9.535 tỷ đồng, cao hơn năm 2015 khoảng 400 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi hình thức đấu thầu từ tập trung sang riêng lẻ, bà Phạm Khánh Phong Lan,  Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh   cho biết, đấu thầu thuốc tập trung giúp tiết kiệm được chi phí nhưng không phù hợp với thị trường rộng lớn với nhiều doanh nghiệp dược và nhiều bệnh viện như Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, kết quả đấu thầu tập trung sẽ chỉ có một vài đơn vị trúng thầu, như vậy nguy cơ đứt hàng, thiếu thuốc có thể sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp trúng thầu xảy ra sự cố.  Mặt khác,   đấu thầu riêng lẻ sẽ giúp các bác sỹ có nhiều sự lựa chọn thuốc hơn trong điều trị bệnh.    
                
Để hạn chế tình trạng giá thuốc trúng thầu chênh lệch nhau quá lớn giữa các hội đồng thầu, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã họp với các sở, ngành và thống nhất giá thuốc trúng thầu chênh lệch không quá 5% so với giá thuốc cùng tên thương mại trúng thầu thấp nhất tại các hội đồng thầu. 
Nhà thuốc GPP tại bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN
  
Hiện, các đơn vị trên địa bàn Thành phố đang trong giai đoạn chấm thầu, dự kiến sẽ có kết quả đấu thầu thuốc tập trung vào giữa tháng 1/2017, chậm nhất đến tháng 3/2017, các đơn vị tự đấu thầu riêng lẻ sẽ có kết quả đấu thầu.         

Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc năm 2016, theo bà Phạm Khánh Phong Lan, các đơn vị được phép gia hạn hợp đồng mua bán đã ký kết với các nhà thầu đến hết tháng 31/12/2016. Tuy nhiên, các đơn vị này phải đàm phán lại giá thuốc nếu có giá thuốc trúng thầu mới thấp hơn giá thuốc đã trúng thầu tập trung trong năm 2015.  
 
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  yêu cầu, danh mục thuốc đấu thầu của các bệnh viện cần phải đảm bảo tỷ lệ cân đối hợp lý giữa các nhóm thuốc, loại thuốc, số lượng phù hợp với phác đồ điều trị, khả năng tài chính và đặc biệt là ưu tiên sử dụng thuốc do Việt Nam sản xuất.   Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng sẽ điều chuyển nguồn thuốc dự trữ đến các bệnh viện nhằm đảm bảo đủ nguồn thuốc để điều trị cho người dân.      
 
Về vấn đề tỷ lệ thuốc nội – ngoại trong danh mục đấu thầu thuốc, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Sở yêu cầu các đơn vị không chào thầu thuốc ngoại nhập đối với những loại thuốc trong nước đã cung ứng đủ nhu cầu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, tỷ lệ dùng thuốc Việt Nam trong điều trị tại các bệnh viện đạt bình quân 48%. Tỷ lệ này cao hơn ở các bệnh viện tuyến cơ sở như bệnh viện quận, huyện là 60%, trong khi đó ở các bệnh viện chuyên khoa, tuyến cuối thì tỷ lệ sử dụng thuốc ngoại nhập cao hơn do tính chất, mức độ, tình trạng bệnh./.

Đề xuất