Thành lập, sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Thanh lap, sap xep cac don vi hanh chinh cua tinh Quang Ngai hinh anh 1
Đường trục giao thông chính trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Theo Nghị quyết này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nhập toàn bộ 339,10 km2 diện tích tự nhiên, 20.168 người của huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng. Sau khi sáp nhập, huyện Trà Bồng có 760,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 53.379 người. Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Trà Bồng sẽ được sắp xếp cụ thể: Thành lập xã Sơn Trà trên cơ sở nhập toàn bộ 17,27 km2 diện tích tự nhiên, 2.013 người của xã Trà Quân và toàn bộ 32,65 km2 diện tích tự nhiên, 1.902 người của xã Trà Khê. Sau khi thành lập, xã Sơn Trà có 49,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.915 người. Xã Hương Trà  được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 21,32 km2 diện tích tự nhiên, 2.132 người của xã Trà Nham và toàn bộ 28,12 km2 diện tích tự nhiên, 2.094 người của xã Trà Lãnh. Sau khi thành lập, xã Hương Trà có 49,44 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.226 người. Xã Trà Tây được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ 20,00 km2 diện tích tự nhiên, 614 người của xã Trà Trung và toàn bộ 49,53 km2 diện tích tự nhiên, 2.075 người của xã Trà Thọ. Sau khi thành lập, xã Trà Tây có 69,53 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.689 người. Sau khi sắp xếp, huyện Trà Bồng có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã: Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh và thị trấn Trà Xuân.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đã quyết định sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tại huyện Bình Sơn, xã Bình Thới nhập vào thị trấn Châu Ổ; xã Bình Tân Phú được thành lập trên cơ sở nhập xã Bình Phú và Bình Tân; xã Bình Thanh được thành lập trên cơ sở nhập xã Bình Thanh Đông và Bình Thanh Tây. Sau khi sắp xếp, huyện Bình Sơn có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 1 thị trấn. Ở huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Thọ nhập vào xã Nghĩa Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Tư Nghĩa có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 02 thị trấn. Ở huyện Ba Tơ,  một phần xã Ba Chùa nhập vào thị trấn Ba Tơ và một phần còn lại của xã Ba Chùa (sau khi nhập vào thị trấn Ba Tơ) vào xã Ba Dinh. Sau khi sắp xếp, huyện Ba Tơ có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 18 xã và 1 thị trấn.

Huyện Lý Sơn sẽ giải thể các xã An Bình, An Hải và An Vĩnh thuộc huyện Lý Sơn. Sau khi giải thể các xã, huyện Lý Sơn có 10,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 22.174 người và huyện duy nhất của Quảng Ngãi không có cấp xã.

Nghị quyết còn quyết định thành lập thị xã Đức Phổ trên cơ sở toàn bộ 372,76 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 150.927 người của huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; quyết định thành lập 8 phường thuộc thị xã Đức Phổ.

Ông Võ Văn Hào, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Hiện Quảng Ngãi đã hoàn thiện các phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh. Huyện Lý Sơn sẽ chính thức làm Lễ công bố vào ngày 25/3 và ngày 31/3 huyện Trà Bồng (mới) sẽ công bố. Riêng thị xã Đức Phổ do dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ngãi chỉ công bố trong nội bộ để hoạt động và dời lễ công bố cho đến khi Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh COVID-19.
          Sỹ Thắng
 

Đề xuất