Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Thanh lap Ban Chi dao trien khai thuc hien Nghi quyet so 12-NQ/TW ngay 16/3/2022 cua Bo Chinh tri hinh anh 1Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Tất Đạt/Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là văn bản có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển lực lượng Công an nhân dân từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học. Quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 để cụ thể hóa Nghị quyết số 12.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận nhiều phiên họp, trên cơ sở đó thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe cơ quan Thường trực công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, tờ trình đề nghị thông qua Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 32 thành viên (trong đó có 8 lãnh đạo cấp ban, bộ, ngành của các cơ quan Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm Phó Tổ trưởng…

Sau khi nghe công bố Quyết định, Quy chế làm việc và Báo cáo tóm tắt kết quả, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương; cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo đó Ban Chỉ đạo sẽ đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội những vấn đề liên quan đến thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an; tạo cơ sở chính trị, pháp lý, xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118. Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương và các đề án, dự án thành phần của Công an các đơn vị, địa phương.

PV


Đề xuất