Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban. Hai Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (Phó Trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các ủy viên là Bộ trưởng, Thứ trưởng một số bộ và lãnh đạo một số cơ quan. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược để triển khai có hiệu quả nội dung Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng, hoàn thiện các chính sách có liên quan đến việc đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giao quyền tự chủ cho các đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công. 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 

Lãnh đạo LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh trao Bằng khen và huy hiệu Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho các gương điển hình “Người tốt, việc tốt” năm 2016. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo Quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. 

Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Dân vận Trung ương; Bộ Công an; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam.


Đề xuất