Thanh Hóa nhân rộng mô hình thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu

Sau gần 10 năm, với nhiều cách làm đổi mới và sáng tạo, tỉnh Thanh Hóa đã có 6 đơn vị cấp huyện, 367 xã, 937 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương này đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Hoa nhan rong mo hinh thon, ban nong thon moi kieu mau hinh anh 1Thanh Hóa xây dựng đường nông thôn mới. Ảnh : Thanh Hà-TTXVN

Hiện toàn tỉnh đã có 12 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 89 thôn, bản của 24 huyện, thị xã, thành phố đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; trong đó có 34 thôn, bản được UBND tỉnh Thanh Hóa đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2020.

Tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2020 với 14 tiêu chí nâng cao toàn diện.

Theo đó, nông thôn mới kiểu mẫu phải bảo đảm: quy hoạch nhà ở dân cư, đường giao thông nông thôn; thu nhập đạt 32 triệu đồng/người trở lên, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0%, trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo; cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp; nhà ở và khuôn viên nông hộ có cảnh quan đẹp, hài hòa, có sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với thu nhập từ vườn tối thiểu đạt 25 triệu đồng/500m2/năm; xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu…

Ông Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu đang tạo ra nét chấm phá, diện mạo mới cho các khu dân cư ở xứ Thanh. Nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, tư duy sản xuất hàng hóa được nâng lên. Nhiều mô hình phát triển kinh tế ở thôn, bản theo hướng liên kết chuỗi giá trị được hình thành, gắn với triển khai Chương trình OCOP.

Tuy nhiên, một số tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, nhà ở và khuôn viên nông hộ, giao thông, y tế… còn khá cao. Hiện không phù hợp với một số địa phương, nhất là ở thôn, bản khu vực miền núi có đặc thù về điều kiện tự nhiên, xuất phát điểm kinh tế thấp.

Để khắc phục khó khăn này, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá sẽ tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích các địa phương xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu chủ động huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; đồng thời có cơ chế, chính sách riêng để tạo động lực, khuyến khích các thôn, bản xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh Thanh Hoá sẽ kịp thời nhân rộng những mô hình điển hình, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt; từ đó tạo tinh thần phấn khởi, thi đua giữa các địa phương, thôn, bản, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

Hoa Mai

Tin liên quan

Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nằm cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ khoảng 5km theo Quốc lộ 12 hướng đi Lai Châu, là một địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích Đồi Độc lập.Đề xuất