Thanh Hóa: Hơn 300 ngàn lượt hộ nghèo, gia đình chính sách được vay ưu đãi

Các chương trình cho vay ưu đãi đã giúp hàng chục ngàn hộ thoát nghèo, hàng trăm ngàn lao động có thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
 
Gia đình chị Lê Thị Tuyến ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa vay vốn chương trình giải quyết việc làm đầu tư cơ sở làm nước mắm, cá khô đã thu hút nhiều lao động địa phương. 

 

 Hộ nghèo, gia đình chính sách làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa. 

Hộ nghèo ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa
vay vốn đầu tư mua ngư cụ đánh bắt hải sản gần bờ. 

Gia đình chị Phùng Thị Ngân (phải) ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa vay vốn chương trình hộ nghèo đầu tư làm nước mắm, gia đình từng bước bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo

Hộ nghèo, gia đình chính sách làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa


 Hộ nghèo ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa vay vốn đầu tư mua ngư cụ đánh bắt hải sản gần bờ

Hộ nghèo, gia đình chính sách làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa

 


Đề xuất