Thanh Hóa: Giao đất, hỗ trợ trên 20.000 hộ dân thiếu đất sản xuất và đất ở

Ngày 30/8, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại 11 huyện miền núi và 4 huyện có xã miền núi trên địa bàn tỉnh đang có trên 20.000 hộ dân thiếu đất sản xuất và đất ở.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát các hộ dân thiếu đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân tộc Kinh sinh sống ở các xã đặc biệt khó khăn để có cơ sở triển khai cấp đất theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Thanh Hoa: Giao dat, ho tro tren 20.000 ho dan thieu dat san xuat va dat o hinh anh 1Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 20.000 hộ gia đình thiếu đất ở và đất sản xuất. Ảnh: thanhnien.vn

Qua rà soát 15 huyện cho thấy, có 14.503 hộ dân chưa có đất sản xuất hoặc có đất sản xuất nhưng diện tích dưới 50% theo định mức. Các hộ gia đình thiếu đất sản xuất chủ yếu ở các huyện miền núi như: Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Mường Lát… Ngoài ra, có tới 8 huyện (gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Thường Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn và Hà Trung) không còn đất sản xuất nông nghiệp để bố trí, cấp đất cho người dân.

Đối với địa phương còn đất sản xuất, chính quyền thực hiện giao đất cho người dân nếu có nhu cầu; trường hợp địa phương không còn đất sản xuất để giao cho người dân, hoặc hộ dân thiếu đất sản xuất thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Về đất ở, hiện có 5.970 hộ dân thiếu đất thuộc trường hợp được hỗ trợ cấp đất ở theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ. Các gia đình thiếu đất ở chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi như: Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Mường Lát… sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng ngân sách để xem xét quyết định giao đất làm nhà ở cho các đối tượng phù hợp với điều kiện, tập quán địa phương và Luật Đất đai. Đối với nơi có điều kiện về đất đai, chính quyền địa phương sử dụng tiền ngân sách để tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho người dân. Đối với nơi không còn quỹ đất để bố trí, địa phương có kinh phí hỗ trợ để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép.

Trịnh Duy Hưng

Tin liên quan


Đề xuất