Thanh Hóa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển

Bãi triều nuôi ngao ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Với lợi thế đó, tỉnh chủ trương phát triển kinh tế biển đảo với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 14 – 15%/năm, trong đó du lịch - dịch vụ tăng trên 20%/năm, nâng mức đóng góp của kinh tế biển đảo trong cơ cấu kinh tế của toàn tỉnh.

 Sản phẩm cá khô được chế biến và phơi trên những giàn phơi tại đê biển xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Người dân đi cào ngao tại bờ biển xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. 

Nuôi trồng thủy sản nước lợ tại huyện Quảng Xương. 

Sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt khơi xa tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Hợp Thanh xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. 

Sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt khơi xa tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Hợp Thanh xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn. 

 

 Chế biến tôm nõn khô bằng phương pháp bóc, hấp, sấy thủ công tại một cơ sở chế ven biển Hải Hà, huyện Tĩnh Gia.

 Bến thuyền đánh bắt cá xa bờ của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. 

Xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia ngày càng "thay da, đổi thịt" nhờ phát triển kinh tế biển đảo. 

Xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia ngày càng "thay da, đổi thịt" nhờ phát triển kinh tế biển đảo. 

Nhộn nhịp bến cá xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.

 Phơi cá khô trên đê biển Lạch Bạng, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.

Nhộn nhịp bến cá xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt khơi xa tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Hợp Thanh, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn.

Sửa chữa tàu thuyền chuẩn bị cho những chuyến đánh bắt khơi xa tại xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Hợp Thanh, xã Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn.

 Đội tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia. 

 Đội tàu thuyền đánh bắt cá của ngư dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia. 

 

\

Đề xuất