Tháng 6/2019, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 3-4 đợt mưa dông diện rộng đan xen 2-3 đợt nắng nóng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trong tháng 6 có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt mưa dông diện rộng, vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to gây ra nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng.

Tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, khu vực Tây Bắc và vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Các tỉnh Tây NguyênNam Bộ gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định dần, nửa cuối tháng 6 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, gây mưa rào và dông diện rộng, có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to vào thời kỳ này.

Trên toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Cụ thể: Thời kỳ từ ngày 1-10/6: Ngày 1-2/6 và thời kỳ từ ngày 8-9/6 do, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500-5.000m,  khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

Khoảng ngày 3-7/6 ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng, phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm .

Tổng lượng mưa tại khu vực phía Đông Bắc BộThanh Hóa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm  từ 10-30%, các khu vực khác có tổng lượng phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm  cùng thời kỳ từ 10-30%.

Thời kỳ từ ngày 11-20/6: Nhiệt độ tại Bắc Trung Bộ cao hơn 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm  cùng thời kỳ từ 10-30%.

Thời kỳ từ ngày 21-30/6: Nhiệt độ trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động ổn định, mưa có khả năng gia tăng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Tổng lượng mưa trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa phổ biến cao hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm.

Về xu thế nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiệt độ trung bình tại khu Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa cả thời kỳ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm trong khoảng từ 10-30%; khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa tại Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ có  tổng lượng mưa cả thời kỳ phổ biến xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Văn Hào
 

Đề xuất