Tháng 5 về thăm quê Bác

 Đông đảo du khách tới thăm quê nội của Bác ở làng Sen


 Toàn bộ khu di tích bao gồm bốn cụm chính: khu nhà quê ngoại của Bác ở làng Hoàng Trù, khu nhà quê nội ở làng Sen, Núi Chung thuộc xã Kim Liên và khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác ở xã Nam Giang.


Mỗi năm có hàng chục vạn đồng bào, du khách nước ngoài tới thăm quê Bác


Đây là một trong bốn di tích quan trọng bậc nhất của cả nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lưu giữ những hiện vật, tài liệu, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Bác Hồ và những người thân trong gia đình Bác.


Du khách tìm hiểu về ngôi nhà của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Bác đã sống thời thơ ấu.


Khu di tích này đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt, hàng năm thu hút hàng chục vạn đồng bào và bạn bè quốc tế đến tham quan, học tập, tìm hiểu về nơi đã sinh ra lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam.

 Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích Kim Liên

 

Đường vào làng Hoàng Trù- quê ngoại Bác Hồ.

 


Đề xuất