Tháng 5, số ngày nắng nóng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Cụ thể:

Từ ngày 2-10/5: Trên phạm vi cả nước phổ biến ít mưa. Khả năng từ ngày 3/5 do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, nắng nóng xuất hiện diện rộng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, có nơi sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-1,5 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C. Tổng lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm.

Từ ngày 11-20/5: Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ so C với trung bình nhiều năm.

Từ ngày 21-31/5: Tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ tại Bắc BộTrung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, khu vực Tây NguyênNam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.
VH

Đề xuất