Thăm và tặng quà các chùa nhân dịp lễ Sene Dolta cổ truyền của đồng bào Khmer

Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tặng quà chúc mừng tại chùa Phù Ly 1 (tỉnh Vĩnh Long)

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi, các gia đình cán bộ, gia đình chính sách và gửi lời chúc đến toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh đón Lễ Sene Dolta vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; những chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Đoàn ghi nhận những nỗ lực của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long trong việc cùng chính quyền thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ mong muốn các vị sư sãi, cán bộ, đồng bào Khmer phát huy tốt tinh thần đoàn kết dân tộc, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung sức cùng các cấp chính quyền xây dựng quê hương.

Ban Quản trị và các vị sư cả trụ trì các chùa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, chính quyền đến đời sống của đồng bào Khmer. Trong đó, nhiều chính sách chăm lo ngày càng toàn diện, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục - đào tạo giúp đồng bào Khmer có cuộc sống ngày càng khá giả và phát triển hơn./. 


Đề xuất