Thăm chùa Nhất Trụ có trụ kinh Phật bằng đá cổ nhất Việt Nam

Chùa được tạo lập năm 995, vua Lê Đại Hành đã cho dựng trụ đá để khắc kinh dâng nhà Phật và xây dựng công trình theo kiểu chữ Đinh, hướng chính Tây, gồm chính điện, nhà tổ, phòng khách, nhà ăn, tháp….
 Ban thờ Mẫu ở chính điện với nghệ thuật chạm khắc trang trí bên trong vô cùng độc đáo mang lối kiến trúc riêng. 

Nổi bật nhất chính là cây trụ kinh Phật bằng đá (được công nhận bảo vật quốc gia) đang được các nhà nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới.

Giếng đá cổ trong khuôn viên chùa Nhất Trụ. 

Cổng tam quan chùa Nhất Trụ. 
Trụ kinh Phật bằng đá cổ nhất Việt Nam nằm trong lầu tứ giác tại chùa Nhất Trụ. 

Trụ đá kinh Phật chùa Nhất Trụ cao hơn 4m, thân cột hình bát giác khắc các chữ "Đệ tử Thăng Bình Hoàng đế tả tạo" (Hoàng đế Thăng Bình tức vua Lê Hoàn). 


Minh ĐứcĐề xuất