Thái Nguyên xây dựng 9 xã "Nông thôn mới kiểu mẫu" giai đoạn 2016 - 2020

Tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 290 tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.  Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Theo đó, tỉnh đã phê duyệt phương án hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới với tổng khối lượng 75.000 tấn, phân bổ hơn 290 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho các dự án, đề án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã nông thôn, trên 18 tỷ đồng đồng từ nguồn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ các nội dung về phát triển sản xuất, hơn 5 tỷ đồng cho vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề...

Theo ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực với việc nguồn vốn thực hiện chương trình được đa dạng hóa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong gần 6 tháng qua đạt hơn 460 tỷ đồng; trong đó trên 260 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và hơn 200 tỷ đồng ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư vào khu vực nông thôn, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị... Các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn của các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đối với các xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu đã xây dựng được kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, tổ chực thực hiện bộ tiêu chí xã, xóm kiểu mẫu; trong đó, chú trọng đến phát triển nhóm các tiêu chí về môi trường xanh, sạch, đẹp, tiêu chí nâng cao thu nhập của người dân như phát triển các hợp tác xã, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, tìm đầu ra sản phẩm...

Tuy nhiên, thực tế, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Thái Nguyên vẫn có nhiều hạn chế như nhiều xã vẫn chưa xây dựng được kế hoạch chi tiết thực hiện hoàn thành các tiêu chí, một số xã chưa đạt tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao như tại xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) tỷ lệ hộ nghèo còn tới  25,12%, Dân Tiến (Võ Nhai) 16%, Phú Đình (Định Hóa) 16,28%...

Ngân sách địa phương chưa bố trí được vốn hỗ trợ năm 2018 và 2019 cho các xã xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016  -2020 theo nghị quyết của HĐND tỉnh với mức tối thiểu 2 tỷ đồng/xã.

Các xã chủ yếu tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng, nâng cấp trường học, chợ, nhà văn hóa và khu thể thao xã, xóm... nhưng chưa quan tâm đúng mức đến tổ chức để liên kết các hộ dân sản xuất nhỏ lẻ lại thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp nông nghiệp hoạt động theo luật nên chưa tạo được bước đột phá và chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cân đối, bố trí nguồn lực hỗ trợ thực hiện các tiêu chí về hạ tầng nông thôn cần đạt chuẩn như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, trạm y tế, chợ, nhà ở dân cư, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực... đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đối với nhóm xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, xã xây dựng "nông thôn mới kiểu mẫu", tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực, xây dựng mô hình nông thôn mới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên ưu tiên nguồn lực cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019 và năm 2020 phát triển các tổ chức sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao đối với các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm thế mạnh của từng địa phương, nhất là mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Thái Nguyên, trong số 139 xã nông thôn trên địa bàn hiện toàn tỉnh đã có 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàng Thảo Nguyên


Đề xuất