Thái Bình phát động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018

Đại diện các tập thể tiêu biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" ngay tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN

Thời gian tổ chức vận động "Tháng cao điểm vì người nghèo" năm 2018 của tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2018. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình đặt mục tiêu năm 2018 vận động được 10,6 tỷ đồng, trong đó Ban vận động Quỹ cấp tỉnh vận động 1,5 tỷ đồng, cấp huyện vận động 3,6 tỷ đồng và cấp xã vận động 5,5 tỷ đồng.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thái Bình kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, tầng lớp nhân dân và cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" bằng những hành động thiết thực, đóng góp công sức, ủng hộ cả vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người lao động trong các thành phần kinh tế; cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp trong các lực lượng vũ trang, ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Các hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, các doanh nhân, con em Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc với lòng hảo tâm, tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất...

Đại diện các tập thể tiêu biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" ngay tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Công Hải – TTXVN
 
Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình Đặng Thanh Giang nhấn mạnh: Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong những năm qua đã chung tay, góp sức ủng hộ Quỹ "vì người nghèo" tỉnh. Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình cam kết tiếp nhận các nguồn lực ủng hộ, quản lý quỹ, sử dụng quỹ bảo đảm đúng quy định của pháp luật, kịp thời, hiệu quả và tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, trọng tâm là giám sát việc thực hiện các chính sách được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020...

Theo Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Thái Bình, năm 2017, Quỹ "Vì người nghèo" ba cấp ở tỉnh đã thu được trên 10 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh trên 1,4 tỷ đồng, cấp huyện trên 3,5 tỷ đồng, cấp xã trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sữa chữa 228 "Nhà đại đoàn kết" cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 811 hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất, đấu nối nước sạch, hỗ trợ 244 hộ nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ trên 1.000 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng 14.550 suất quà nhân dịp các ngày lễ, tết... góp phần thiết thực cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tuy nhiên, qua kết quả điều tra bằng phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, hiện toàn tỉnh Thái Bình vẫn còn 25.349 hộ nghèo và 21.550 hộ cận nghèo, đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, để ổn định cuộc sống.
TTXVN

Đề xuất