Thạch Thất nhìn lại 10 năm xây dựng nông thôn mới

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 10 năm qua, huyện Thạch Thất đã thực hiện tốt Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Đến nay, 21/21 xã trong huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu năm 2019 hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương, Thành phố thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân trong huyện từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân từ 13,1 triệu đồng/người/năm (năm 2010) tăng lên 58 triệu đồng/người/năm (năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,58% (năm 2010) xuống còn 1,97% (năm 2018). Năm 2010 có 82% gia đình, 60,3% thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2018 đã tăng lên 88,2% gia đình, 78% thôn, làng đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa. 61,9% xã đạt danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn ngày một đổi mới khang trang hơn, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Nguyễn Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu cuối quý III/2019 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; đến hết năm 2020, huyện có ít nhất từ 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cũng tại Hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên đã biểu dương những đóng góp của tập thể và cá nhân vào kết quả 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU. Để thực hiện các mục tiêu giai đoạn 2020 - 2030, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 05 chương trình công tác của Huyện ủy và 22 Đề án thực hiện các chương trình, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Thạch Thất ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, tại Hội nghị, UBND huyện Thạch Thất đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nguyễn Tuyền (tổng hợp)


Đề xuất