Tết té nước của người Lào ở Điện Biên

Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên vừa được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 

Tết té nước của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên được xem là Tết chính của người Lào. Tết té nước diễn ra trong nhiều ngày với những hoạt động có ý nghĩa tín ngưỡng, tâm linh như cúng bản, cúng tổ tiên… nhưng vấn đề cốt lõi là cầu cho mưa thuận gió hòa với hoạt động chính là “té nước”. Té nước có ý nghĩa là để tẩy rửa những điều xui xẻo trong năm cũ. Người dân té nước cho nhau với mong muốn năm tới sẽ có những điều tốt lành. Mục đích chính của té nước là mong muốn tống tiễn mùa khô, cầu mong mùa mưa trở lại để người dân bắt đầu một vụ gieo trồng mới. Phần hội của Tết té nước có các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc của dân tộc Lào như: Tấu phắc sá - táu lasa (rùa ấp trứng), Xưa khốp mu (hổ vồ lợn), Ngù kin khiết (rắn bắt ngóe), Phăn viêng (múa bắt chân bắt đầu), Pít mắc tanh (hái dưa chín)… 
 
Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 
 
Rộn ràng Tết té nước của dân tộc Lào (Điện Biên)
 
Người Lào với các trò chơi truyền thống trong Tết té nước 
 
Tết té nước của người Lào tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên được xem là Tết chính của người Lào.
 

Tết té nước của người Lào tại xã Núa Ngam góp phần khẳng định quá trình tồn tại, phát triển của tộc người cùng với đó là sự hình thành bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó kể đến tục thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng đa thần. Đây là lễ hội, tết truyền thống gắn với tín ngưỡng tâm linh của cộng đồng, mang đậm triết lý nhân sinh để lễ tạ ơn các thần linh, tổ tiên đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, con người mạnh khỏe, may mắn trong năm qua và cầu mùa, cầu phúc, cầu lộc, cầu an đầu năm mới. 
 
Xuân Tiến


Đề xuất